Spieken in de postnl app?

Postcrossing is nog vrij nieuw voor mij, dus vergeef me als dit eerder gevraagd is. Maar:

Via de postnl app kun je tegenwoordig een scan van je inkomende post zien, vaak al een paar dagen voor het bezorgd wordt, en bij postcards kun je dan het bericht op de kaart al lezen!
Spieken jullie in de postnl app of bewaren jullie het lezen tot de postcard daadwerkelijk bezorgd is?

Ik ben zelf veel te benieuwd naar waar de kaart vandaan komt enzovoort, dus ik lees ze wel alvast en probeer dan te raden wat de voorkant van de kaart, die niet gescand is, zal zijn :slight_smile:

3 Likes

Ik heb de app niet, maar ik weet dat het kan. :woman_shrugging:
Als ik de app wel had, zou ik niet weten of ik het wel of niet zou doen. :thinking:
Maar ook al weet ik dat het kan, neem ik toch de app niet, dus blijkbaar is het niet zo belangrijk voor mij. :laughing:

1 Like

Ik heb de app, ik kijk wat ik binnen hoor te krijgen, maar ik lees het niet in de app

1 Like

Soms lees ik het, maar ik registreer pas als ik de kaart echt ontvang. Soms duurt het wel eens lang, een keer zelf een maand, toen had ik de kaart al geregistreerd door middel van het plaatje in de app.

2 Likes

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.