MINI POSTCROSSING MEETUP in Liuzhou, 15th. May 2021

:world_map: PROVINCE: Guangxi
:world_map: CITY: LIUZHOU
:pushpin: MEETUP PLACE: CAIHONG coffee bar(彩虹加油站)
:calendar: DATE: 2021/05/15
:alarm_clock: TIME: 14:00—15:30
:page_facing_up: MEETUP PLAN: exchange postcards/write meetup postcard/ chat something in life

Meetup postcard:
1’ Children’s day


2’ Writing postcard XIUYAN