Esperanta TAG-O

:wave:t3: Saluton kaj bonvenon al ĉi tiu TAG-O en Esperanto!
:postbox: La celo estas sendi kaj ricevi poŝtkartojn en tiu ĉi lingvo.

⚠️ Reguloj
  • NENIAM interrompu la TAG kun mesaĝoj.
  • Vi devas peti la adreson de la lasta persono, kiu skribis en la temo per mesaĝo, kaj sendi poŝtkarton al tiu adreso.
  • Ne ripetu pli ol dufoje sinsekve la TAG-O.
  • Strukturo de la TAG-O: Mi tagas @xxxx.
  • La poŝtkartoj devas esti skribitaj nepre en Esperanto.
  • Aldonu vian uzantonomon kaj la nomon de la TAG-O en la poŝtkarto.

:grin: Multan dankon pro via tuta partopreno! Ĝi estas granda helpo al nia lingvo.


Noto: Mi komencas la TAG-on; la unua persono, kiu respondos, sendos al mi poŝtkarton.

1 Like

Mi tagas @Alvargut. Ni komencu!!!