29 October 2023 - 23th Postcrossing Meetup in Quanzhou China

:world_map: CITY/REGION: QUANZHOU,FUJIAN,CHINA
:round_pushpin: MEETUP PLACE: “Post coffee”- NO.10 ZHUANGYUAN STREET, WUDIANSHI , JINJIANG
:calendar: DATE: 29, OCT.2023
:alarm_clock: TIME: 13:30-16:30
:page_facing_up: MEETUP PLAN:

Meeting some friends, writing postcards
【Happy Postcrossing Zayton Go~!】
23th Postcrossing Meetup in Quanzhou China.