21 August 2021 - FuZhou Meetup

:world_map: PROVINCE: FuJian
:world_map: CITY: FuZhou
:pushpin: MEETUP PLACE: 38 nanhou street, Sanfang Qixiang, Gulou District, Fuzhou, Fujian, China
:calendar: DATE: 2021.8.21
:alarm_clock: TIME: 14:00
:page_facing_up: MEETUP PLAN: Write postcards and chat


3 Likes