1 August 2021 - FuZhou Meetup

:world_map: PROVINCE: FuJian
:world_map: CITY: FuZhou
:pushpin: MEETUP PLACE: 38 Nanhou Street, Sanfang Qixiang, Gulou District, Fuzhou City, Fujian Province, China
:calendar: DATE: 2021.8.1
:alarm_clock: TIME: 14:00
:page_facing_up: MEETUP PLAN: Eat, drink, write postcards

1 Like1 Like