25.06.2023 - Cracow meeting

Who would like to swap with me?

Hello :slight_smile: do you still want to swap?

If any of you still wants to swap, just let me know. I’ve done cards left :relaxed:

ale przegapiłam :frowning: mam nadzieję że jeszcze niejedno spotkanie przede mną